Menu

header photo

 

2024 Season

 • Final Tally - Series - TBA
 • Final Tally - Cup - TBA
 • Final Tally - Class - TBA

2023 Season

 • Final Tally - Series - PDF
 • Final Tally - Cup - PDF
 • Final Tally - Class - PDF

2022 Season

 • Final Tally - Outright - PDF
 • Final Tally - Class - PDF

2021 Season

 • Final Tally - Outright - PDF
 • Final Tally - Class - PDF
 • RD13 - Outright - TBA
 • RD13 - Class - TBA
 • RD12 - Outright - TBA
 • RD12 - Class - TBA
 • RD11 - Class/Outright - PDF
 • RD9/10 - Outright - PDF
 • RD9/10 - Class - PDF
 • RD7/8 - Outright - PDF
 • RD7/8 - Class - PDF
 • RD5/6 - Outright - PDF
 • RD5/6 - Class - PDF
 • RD4 - Outright - PDF
 • RD4 - Class - PDF
 • RD2/3 - Outright - PDF
 • RD2/3 - Class - PDF
 • RD1 - Outright - PDF
 • RD1 - Class - PDF

2020 Season

 • Final Tally - Outright - PDF
 • Final Tally - Class - PDF
 • RD16 - Outright - PDF
 • RD16 - Class - PDF
 • RD15 - Outright - PDF
 • RD15 - Class - PDF
 • RD14 - Outright - PDF
 • RD14 - Class - PDF
 • RD13 - Outright - PDF
 • RD13 - Class - PDF
 • RD12 - Outright - PDF
 • RD12 - Class - PDF
 • RD11 - Outright - PDF
 • RD11 - Class - PDF
 • RD10 - Outright - PDF
 • RD10 - Class - PDF
 • RD9 - Outright - PDF
 • RD9 - Class - PDF
 • RD8 - Outright - PDF
 • RD8 - Class - PDF
 • RD2 - Outright - PDF
 • RD2 - Class - PDF
 • RD1 - Outright - PDF
 • RD1 - Class - PDF

2019 Season

 • RD13 - Outright - PDF
 • RD13 - Class - PDF
 • RD12 - Outright - PDF
 • RD12 - Class - PDF
 • RD11 - Outright - PDF
 • RD11 - Class - PDF
 • RD9 - Outright - PDF
 • RD9 - Class - PDF
 • RD8 - Outright - PDF
 • RD8 - Class - PDF
 • RD7 - Outright - PDF
 • RD7 - Class - PDF
 • RD6 - Outright - PDF
 • RD6 - Class - PDF
 • RD5 - Outright - PDF
 • RD5 - Class - PDF
 • RD4 - Outright - PDF
 • RD4 - Class - PDF
 • RD3 - Outright - PDF
 • RD3 - Class - PDF
 • RD2 - Outright - PDF
 • RD2 - Class - PDF
 • RD1 - Outright - PDF
 • RD1 - Class - PDF

2018 Season

 • Final Tally Outright - PDF
 • Final Tally Class - PDF
 • RD13 - Outright - PDF
 • RD13 - Class - PDF
 • RD12 - Outright - PDF
 • RD12 - Class - PDF
 • RD11 - Outright - PDF
 • RD11 - Class - PDF
 • RD9 - Outright - PDF
 • RD9 - Class - PDF
 • RD8 - Outright - PDF
 • RD8 - Class - PDF
 • RD7 - Outright - PDF
 • RD7 - Class - PDF
 • RD6 - Outright - PDF
 • RD6 - Class - PDF
 • RD5 - Outright - PDF
 • RD5 - Class - PDF
 • RD4 - Class - PDF